Products

Printer 10N

Printer 10N

- Kích thước: 10mm x 27 mm

- Số vóng tối đa: 2 vòng

- Màu có sẵn: Đỏ, xanh, đen

- Thẻ mực loại: E/10

- Thường sử dụng làm hộp dấu tên riêng, mã số thuế, địa chỉ nơi ở...

Printer 30N

Printer 30N

Print Text: 18mm x 47 mm
Max lines: 5 lines
Available Color: Red, Blue, Black
Spare pad: E/30

Printer 40N

Printer 40N
  • Printer text: 23mm x 49mm
  • Max lines: 6 lines
  • Available Color: Red, Blue, Black
  • Spare Pad: E/40

Printer R40

Printer R40

Print text: Round 40mm
Max lines: 6 lines
Available Color: Red, Blue, Black
Spare pad: E/R40

News

POLYMER MACHINE

POLYMER MACHINE

PM-2 with A5 size is new design for polymer machine. it has double-side exposure unit with integrated post-exposure, more convenient. it takes only 10 minus to make one stamp plate