Hộp dấu tự động

HỘP DẤU PRINTER Q43

HỘP DẤU PRINTER Q43

- Kích thước: Vuông 43 mm x 43 mm

- Số dòng tối đa: 08 dòng

- Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

- Thẻ mực loại: E/43

- Hộp dấu thường dùng cho: dấu tròn doanh nghiệp, dấu có nội dung lớn, dấu công văn đến, dấu công văn đi, dấu chữ ký...

Hộp dấu Printer 20

Hộp dấu Printer 20

- Kích thước: 14mm x 38 mm

- Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

- Thẻ mực loại: E/10

- Hộp dấu thường dùng cho dấu chức danh, dấu giám đốc, dấu phó giám đốc, dấu chữ ký nhỏ...

- Số dòng tối đa: 03 dòng

DẤU ĐỒNG ĐÍNH HỘT SOÀN

DẤU ĐỒNG ĐÍNH HỘT SOÀN

- Đường kính: 30-32-34-36-38mm

- Vỏ hợp phun nhung cao cấp

- Loại dấu: Chấm mực

- Dấu thường dùng cho: dấu tròn doanh nghiệp, dấu pháp nhân, dấu ban ngành, đoàn thể, cơ quan nhà nước...

DẤU ĐỒNG CAO CẤP

DẤU ĐỒNG CAO CẤP

- Đường kính: 30-32-34-36-38mm

- Vỏ hợp phun nhung cao cấp

- Loại dấu: Chấm mực

- Dấu thường dùng để: dấu tròn doanh nghiệp, dấu pháp nhân, dấu ban ngành, đoàn thể, cơ quan nhà nước...

Dấu Tròn Doanh Nghiệp Printer R40

Dấu Tròn Doanh Nghiệp Printer R40

- Đường kính: 40 mm

- Số dòng tối đa: 06 dòng

- Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

- Thẻ mực loại: E/R40

- Hộp dấu thường dùng cho: Dấu tròn công ty, dấu pháp nhân...

Hộp dấu Printer 35

Hộp dấu Printer 35

- Kích thước: 30 mm x 50 mm

- Số dòng tối đa: 06 dòng

- Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

- Thẻ mực loại: E/35

- Hộp dấu thường dùng cho: dấu có nội dung lớn, dấu công văn đến, dấu công văn đi, dấu chữ ký...

Hộp Dấu Printer 45

Hộp Dấu Printer 45

- Kích thước: 25 mm x 82 mm

- Số dòng tối đa: 06 dòng

- Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

- Thẻ mực loại: E/45

- Con dấu thường dùng cho: dấu có nội dung lớn, dấu công văn đến, dấu công văn đi...

Hộp Dấu Printer 25

Hộp Dấu Printer 25

- Kích thước: 15 mm x 75 mm

- Số dòng tối đa: 04 dòng

- Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

- Thẻ mực loại: E/25

- Con dấu thường dùng cho: dấu có nội dung dài, khắc dấu vuông...

Hộp Dấu Printer 15

Hộp Dấu Printer 15

- Kích thước: 10 mm x 69 mm

- Số dòng tối đa: 03 dòng

- Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

- Thẻ mực loại: E/15

- Hộp dấu vuông thường dùng cho dấu tên dài, dấu chức danh, dấu chữ ký...

Hộp Dấu S110

Hộp Dấu S110

- Kích thước: 8 mm x 52 mm

- Số dòng tối đa: 02 dòng

- Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

- Thẻ mực loại: E/110

- Dấu thường dùng cho dấu một dòng, hai dòng và chiều dài, hộp dấu tên...

Syndicate content